Vylúčenie zodpovednosti

Posledná aktualizácia: 15. novembra 2017

Informácie obsiahnuté na BFORBLOGGERS.COM slúžia len na všeobecné informačné účely.

Toto je osobný webový blog Aayush Bhaskar a každý názor, vyhlásenie atď. by sa malo považovať za všeobecné informácie, ktoré sú čisto založené na osobnom pohľade, pokiaľ nie sú podložené platnými údajmi a nepredstavujú údaje ľudí, inštitúcií alebo organizácií, ktorých vlastník môže alebo môže nesmie byť spájaný v profesionálnej alebo osobnej spôsobilosti, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

BforBloggers nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu služby.

Moja webová lokalita môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré neposkytuje ani nespravuje môj blog.

Upozorňujeme, že BforBloggers nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Pozrite si aj naše odhalenie.